Hva kan vi gjøre med plastproblemet?l

https://youtu.be/u9-jPTacF1c Vi må stille oss spørsmålet: Hva finner vi mye av her? Malin Jacob, Hold Norge rent Hun har seilt over Atlanteren og målt plasttettheten kilometer for kilometer. Det er trygt å kalde Malin Jacob for en Miljøhelt. Jeg traff henne i Mandal i mars, hvor SV hadde invitert til temadag om plast. Jeg måtte … Les mer Hva kan vi gjøre med plastproblemet?l

La sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden!

https://www.youtube.com/watch?v=OaW8JAQNdbg "I praksis mister disse barna barnetrygden." Når NAV regner ut hvor mye en familie skal få i sosialhjelp, tar de med barnetrygden som inntekt. Det behøver de ikke å gjøre. Om barnetrygden skal regnes med er nemlig opp til kommunene å bestemme. I Lillesand regnes den med, og sosialhjelpen blir dermed lavere. I praksis … Les mer La sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden!