Hvorfor bygge Norges største motorsenter på Nordbø, når det nesten er en blåkopi av Fjord motorsenter på Karmøy?

 

Kilder:

Tåkelegging: :https://www.h-avis.no/debatt/karmoy/leserinnlegg/takelegging-fra-fjord-motorpark/o/5-62-474754

Kan ikke si nei: https://www.h-avis.no/karmoy/fjord-motorpark/motorsport/na-kan-ikke-kommunen-si-nei-til-fjord-motorpark/s/5-62-408279

Rekord i saksbehandlingstid: https://www.h-avis.no/fjord-motorpark

Slik blir senteret: https://www.h-avis.no/slik-blir-fjord-motorpark/s/5-62-68695

Plan for Fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/designdevelopmentreport.pdf

Støykart fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/stoykart.pdf

Arealdel kommuneplan: http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/H%C3%B8ringer%20-%20planer/Planer%20under%20arbeid/Kommuneplanen/Revidert%20kommuneplan%202018/03%20-%20Kplankart_3_4_2018.pdf

 

 

Egen stilling for naturmangfold

Naturvernforbundet vil øremerke en stilling i kommunene til å jobbe med naturvern og artsmangfold. Jeg møtte leder i Naturvernforbundet Agder, Peder Johan Pedersen på Nordbø, hvor det er planlagt å bygge Norges største motorbane.

“Vi må ha et nytt løft for naturen!”

Peder Johan Pedersen, Leder i Naturvernforbundet Agder

-Vi ser for oss en egen stilling som skal ha artsmangfold som ansvarsområde. Vedkommende må ha en sentral posisjon i forhold til kommunens ledelse og jobbe tett opp mot aktuelle organisasjoner. Vi ser at naturens egenverdi og artsmangfold er lavt prioritert i mange kommuner.

For oss er naturødeleggelse vel så stor og viktig sak som andre områder. Vi må ha et nytt løft for naturen! SV har mange dyktige folk på Stortinget, Lars Haltbrekken og Arne Nevra spesielt, men også andre. Vi ser særlig fra SV at fokus på naturen i seg sjøl har fått mye større betydning for partiet, uttaler Pedersen.

“Vi ser i SV at fokus på naturen i seg sjøl har fått mye større betydning”

Lillesand SV vil  ta vare på artenes leveområder, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.  Dette må veie tungt når vi skal ta standpunkt til ny motorbane på Nordbø.

Bli medlem i naturvernforbundet.

#earthovershootday #verdtåtavarepå