Hvorfor bygge Norges største motorsenter på Nordbø, når det nesten er en blåkopi av Fjord motorsenter på Karmøy?

http://youtu.be/YEEN4hRxQAQ?hd=1   Kilder: Tåkelegging: :https://www.h-avis.no/debatt/karmoy/leserinnlegg/takelegging-fra-fjord-motorpark/o/5-62-474754 Kan ikke si nei: https://www.h-avis.no/karmoy/fjord-motorpark/motorsport/na-kan-ikke-kommunen-si-nei-til-fjord-motorpark/s/5-62-408279 Rekord i saksbehandlingstid: https://www.h-avis.no/fjord-motorpark Slik blir senteret: https://www.h-avis.no/slik-blir-fjord-motorpark/s/5-62-68695 Plan for Fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/designdevelopmentreport.pdf Støykart fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/stoykart.pdf Arealdel kommuneplan: http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/H%C3%B8ringer%20-%20planer/Planer%20under%20arbeid/Kommuneplanen/Revidert%20kommuneplan%202018/03%20-%20Kplankart_3_4_2018.pdf    

Egen stilling for naturmangfold

https://youtu.be/XZMEX5pa5d4 Naturvernforbundet vil øremerke en stilling i kommunene til å jobbe med naturvern og artsmangfold. Jeg møtte leder i Naturvernforbundet Agder, Peder Johan Pedersen på Nordbø, hvor det er planlagt å bygge Norges største motorbane. "Vi må ha et nytt løft for naturen!" -Vi ser for oss en egen stilling som skal ha artsmangfold som ansvarsområde. … Les mer Egen stilling for naturmangfold