Det skakje være lett

Jubelbrus fra sjøbua. Jeg setter sykkelen inn mot veggen og legger ansiktet mot ruta. Stinn brakke og Liverpool har gått opp til 2-0. Jeg må inn å se litt, være med.

«E har vondt i magen når e tenker på det.»

Døra åpnes for meg. Det er kjente ansikter, så jeg får meg en øl. – Faen Espen. Takk for den jobben du gjør i forhold til Motorsenteret. Det e faen mæ bare vekst som står i haue på de, koste hva det koste ville. E har vondt i magen når e tenker på det. Han ser oppriktig tynget og lei seg ut. – Du aner ikje å mange som setter pris på det du gjør og som mener det samme.

NEEEEEI! ÅH. He…..ete! Paris har redusert til 1-2.

Jeg tar meg en barkrakk og lener meg bort til bordet hvor fire Liverpool fans rister dystert på hodet. F… så ufortjent. Kampen surrer videre og jeg fortsetter der vi slapp. – E ska sitere deg på det med vondt i magen. E har snakka med folk på Eigeland og de føler det samme. Noen var sinte mens andre var fortvila. Det de frykta mest var at de ikke hadde noe de skulle sagt og de lurte på når ting kom til å skje og hvor lang tid det kom til å ta. Så e stilte innbyggerspørsmål om det til ordføreren i bystyret og fikk et svar som e ikke kan skjønne ga dem noen ting som helst.

Det va sånn atte de ikke hadde fått saken enda, at det var et sånn privat initiativ så de måtte vente på et sånn formelt initiativ til kommunen. Så e sendte en epost til Ordføreren i helga hvor e spurte han om han visste når de hadde tenkt å fremme det, siden han er observatør i styret i Lillesand Vekst og sikkert snakka ofte med Trond Are Gjone. Han svarte ganske kjapt og gav endelig en god oversikt over prosessen, men at han ikke hadde tett nok kontakt med Gjone til å vite når de ska starte møter å sånn.

«Det e jo galskap»

-Arne ekje snau, kommer det fra sidemannen. Svarer på epost i helga og greier. Trokje det e mange ordførere som gjør det. Det nikkes samtykkende rundt bordet og vi tar en skål for det.

-Så da sendte e en epost til Trond Are, fortsetter jeg, hvor e spurte når de skulle fremme saken for bystyret.

-Det e jo galskap, kommer det fra kroken av bordet. Han er jo både daglig leder for motorsenteret og for Lillesand vekst. Det må jo være blanding av kortene. Jeg svarer at Trond Are har forklart at det bare var for å hjelpe til med å registrere et AS og at det bare var for noen dager. Det skal være eiendomsdelen og eies 51% av idretten. – Han kunne i alle fall registert det på kona, kommer det surt fra hjørnet. Det er pause, så han reiser seg og går mot baren.

-Uansett, fortsetter jeg. Han svarte at en detaljregulering tar lang tid og at å si mer enn det var vanskelig. Så e svarte han at e mente: Når har dere tenkt å fremme prosjektet for bystyret? Da skulle e jo selvfølgelig sagt oppstartsmøte med kommunen, men e visste ikke bedre, da e-posten fra Arne ikke var sunket ordentlig inn enda. Gjone skrev at de skulle fremme den så fort det er mulig, men han kunne ikke si noe om når.

«Godag mann, økseskaft»

-Men åffer ikke svarte jeg han. Dere har jo en klar mediestrategi, så litt rart at det ikke er planlagt noen datoer. Han svarte at det er rett og slett fordi at det er en ren omreguleringsprosess. Men e ville ikke gi meg. Ordføreren sa jo at de venta på et initiativ og nå va e liksom kasta tilbake til kommunen igjen. -Det kan jo være det ikke blir no, kommer det syrlig fra hjørnet igjen. -E mener hvis kommunen går og venter på et initiativ som aldri kommer. Lett humring rundt bordet. E ville jo bare vite når de hadde tenkt å fremme den for bystyret, unnskyld e mener oppstartsmøte. Så e svarte: Godag mann, økseskaft. Ikke mulig å få en dato?

E skjønte jo at e va litt irriterende nå, men e vakje så mye klokere. Han svarte at han regna med at e ikke kjente til prosessen for en omregulering i en kommune. Men det hadde jo heldigvis Ordføreren forklart mæ, ikke i svarte på innbyggerspørsmålet, men på mail etterpå. -Har prosessen for omregulering så mye å gjøre med når de har tenkt å fremme prosjektet? kommer det fra sidemannen. – Han kunne jo svart noe sånn som etter høstferien eller nærmere jul eller ut på nyåret, eller no sånt.

«Hæ?»

Uansett, han forklarte at administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret. Ikke noen andre. -Nå heter det jo bystyret i Lillesand da, fra hjørnet igjen. Jeg fortsetter -Han skrev at en omreguleringsprosess gjøres for kommunen, når ikke kommunen gjør det selv. Det innebærer mye arbeid, spesielt når alt må detaljereguleres, siden dette prosjektet ikke er inne på kommuneplanen. Det er støy i lokalet, men stille rundt bordet. Jeg ser at denne siste klargjøringen ikke har nådd helt inn. Asiktene sier liksom -Hæ? og litt til.

NEEEEEI! ÅH. He…..ete! Mbappé sklir på knærne med armene i kors mot de røde skarene på tribunen. Paris har redusert til 2-2. F… så ufortjent. Bare noen minutter igjen og nå kan det faktisk bli tap etter å ha dominert hele kampen.

-Han skrev at e stilte spørsmålet til feil mann, eller feil organisasjon eller no. Han svarte alltid så godt han kunne og at jeg måtte henvende meg til kommunen for å få bedre svar, men det vakke sikkert de kunne svare no bedre siden de ikke har avholdt oppstartsmøte. -Men sakje Ordføreren at de ikje kunne svare fordi de venta på initiativ fra det private initiativet? Spør sidemannen med blikket fast retta mot skjermen, hvor det nå står 90 min.

«Så når e stilte et enkelt spørsmål, blei e sendt fram og tilbake»

-Jo. Så ba han mæ igjen om å ta kontakt med kommunen så e slapp å mistro han og være misfornøyd med svara. Så e innrømma at e maste litt og skreiv at det bare var det at Ordføreren svarte at han venta på initiativ fra dem og kunne derfor ikke svare konkret. Så når e stilte et enkelt spørsmål, blei e sendt fram og tilbake og det kom e til å slå mæ til ro med. -E vetkje om de på Eigeland slår sæ te…

JAAAAAA! Jeg snur meg mot storskjermen hvor Roberto Firmino løper glisende mot oss. 3-2 til Liverpool på overtid.

Det er utrolig hvor fort Sjøbua tømmes når dommeren blåser av. Jeg fikler med sykkellåsen i lett septemberyr.

Det skakje være lett.

Nordbømarka er uegnet for motorsport

Det planlagte motorsenteret i Nordbømarka dreier seg ikke om støy. Det dreier seg om stillhet. Prosjektet vil kunne påvirke realiseringen av det gode liv til mange mennesker i Lillesand, ikke bare de som bor i området. Nasjonale retningslinjer for støy burde få politikerne til å skrinlegge planene, fordi selve indrefileten i Lillesands skogs- og jaktterreng er den verst tenkelige plasseringen.

 ” i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.”  (T-1442/2016)

Noe av det unike med Lillesand er at man kan gå fra et hvilket som helst boligfelt ut i roen i marka. Skifjell, Sovehei og Vardehei har fått støyforurensning fra nye E-18: “Stillhet er en mulighet for å nullstille sanseapparatet, så hvis det ikke skal være noen steder uten lyd, så blir vi fattige”, sier Tore Thomassen i filmen. Stillhet og fravær av støy er blitt et knapphetsgode og er viktig for helsa og livskvaliteten til mange av oss.  Nå er dette gode under press. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel og påvirker derfor helsetilstanden vår.

Faktaside om støy fra Miljøstatus

“Stillhet er blitt et knapphetsgode.”

I 2016 kom derfor reviderte retningslinjer for kommunenes behandling av støy i arealplanlegging. I forhold til denne retningslinjene er Nordbømarka den verste plasseringen av senteret og må gjerne leses med lyd: (fortsetter under)

“Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi.” (…) Kartlagte stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser bør vises i kommuneplan som grønn sone” (s7 -8)

Plan- og bygningsloven gir kommunen myndighet og ansvar i plan- og byggesaker. Støy er et av de temaene som skal vurderes og tas hensyn til. Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom. Videre heter det forskriften:

I større upåvirkede naturområder, (…) kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket. (…)

Ved etablering av ny støyende virksomhet bør det synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre natur og friluftsområder støymessig:
– hvor stor del av tiden/hvor ofte vil natur- og friluftsområder i de ulike kategoriene bli utsatt for støynivåer over de anbefalte grenseverdiene.
– når den støyende virksomheten pågår

Kommunen bør vurdere støybelastningen ved ny virksomhet opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har.

I lys av forskriften og intensjonen bak, fremstår Nordbømarka som uegnet for et motorsportsenter. Det vil bli kjøring store deler av dagen, store deler av uka, store deler av året.

Alle nye reguleringsplaner bør vise støysonekart som er tilgjengelige innenfor planområdet på egnet måte. Dersom det er fastsatt hensynssoner i kommuneplanen, skal disse legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Så tidlig som mulig i planprosessen, skal det foretas en støyfaglig utredning der støynivåene
tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal.

Lokaliseringen av motorsenteret i Nordbømarka handler altså  om å ivareta stillesoner og livskvaliteten til mange mennesker. Reguleringer lages ofte for å verne natur og rettigheter mot at noen få innflytelsesrike skal ta seg til rett på bekostning av deg og meg. Etter å ha snakket med folk har jeg skjønt at begeret er fullt. Vi trenger politikere som er seg sitt forvalteransvar bevisst og som er i stand til å tenke langsiktig. I kommuneplanen fram mot 2030 er et hovedsatsingsområde  å:

“forsterke Lillesands identitet; det historiske bysentrum, kysten, Blindleia, uthavnene og omkringliggende heier. Ved å videreutvikle Lillesand som bysentrum og ta vare på kommunens unike kvaliteter skaper vi grunnlag for videre vekst.” (s2)

Så spørmålet vi bør stille oss, er hvordan vi kan vokse, uten at det går på bekostning av vår identitet og våre unike kvaliteter. Som nabo Tore Thomassen så treffende sier: “hvis Lillesand har tenkt å markedsføre seg som den mest støyende kommunen på Sørlandet (latter), så mener jeg at de som tar beslutninger har litt lite kompetanse på hva de har å selge. Lillesand er en perle og sørlandsmiljøet er såpass balansert. Det er enda en del uberørte ting her, men det vet jeg ikke om teller når noen sier de skal bygge noe stort.”

(konklusjon under bilde)

hjortespor
Hjortespor i Nordbømarka. Foto: Ørjan Gaare

Det er bra med entreprenørskap og tiltak, men det står klart for meg at et motorsenter i Nordbømarka truer en framtidsressurs som vi aldri får tilbake igjen. Spørsmålet er om bystyre evner å se det.

Espen Lia

Leder Lillesand SV

Trykk “Følg” på bloggen, så holder du deg oppdatert.

 

Kilder:

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Faktaside om støy fra Miljøstatus