Vi må ha gode demokratiske prosesser

I min levetid har Lillesand vokst østover fra Tingsaker og utover mot Kaldvell. Vi har fått ny E-18 og næringsområder har vokst fram på Gaupemyr, Storemyr og Kjerlingland.

Jeg husker godt jeg var på Stand for SV i byen sammen med faren min en eller annen gang på 80-tallet. De hadde laget en stor tegning som viste mulige traseer for ny E-18, slik at folk kunne komme å se, diskutere og gjøre seg opp en mening. Jeg var ikke gammel, men jeg husker at det tok en stund å lande på et vedtak. Store inngrep i naturen og folks liv krever en grundig behandling hvor man ser ting i sammenheng. Folk og interessegrupper må få reell mulighet til å uttale seg og påvirke. Det er sånn det skal være.

Store inngrep i naturen og folks liv krever en grundig behandling

I høst har SV vært det eneste partiet på banen som har løftet fram motforestillinger mot motorsenteret som Asbjørn Olsen ønsker å realisere på Nordbø. På sensommeren fikk jeg en sms fra en bekymret beboer på Eigeland. Jeg kontaktet Trond Are Gjone Lillesand Vekst for å lære om planene. Han fortalte nesten ordrett det samme som Asbjørn Olsen skriver i sitt innlegg i LP 25.01.19.

Nå skal bystyret ta stilling til om vi skal følge administrasjonens forslag om å behandle saken i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen eller om Lillesand motorsenter skal betale eksterne konsulenter for å gjøre en egen detaljregulering av området.

I innlegget får vi vite at utbygger ikke gjør det for profitt, men er lokalpatriot og samfunnsengasjert. Som eksempel på engasjementet blir vi minnet om at han bidro til å finansiere Slåttholmen og at han investerer i flere prosjekter rundt om i kommunen. Jeg går ut fra at dette ikke har noe med saken å gjøre.

Videre skriver han at han har “respekt for kommunale prosesser.” Da blir det underlig når han følger opp i LP 27.01. med å si at “det er nå eller aldri” og at han ikke “gidder å vente flere år”. Mener Asbjørn Olsen at han ikke skal gå inn i køen som alle andre? Skal vi avvike fra en god planprosess siden prosjektet er så stort?

Jeg vil anbefale politikere og Asbjørn Olsen å ta en titt på den opprivende og langvarige prosessen rundt Fjord motorpark på Karmøy. Her snakker vi 10-20 år før banen vil kunne stå ferdig. Et fellestrekk ved mange motorsentrene som vokser fram er sterk motstand fra naboer og og folk som er glad i naturen.

Det er avgjørende med en god planprosess for å hindre unødvendig splid i lokalsamfunnet. Prosesskravene som følger av plan- og bygningsloven vil ivareta lokaldemokratiet, gjennom lokal medvirkning fra kommunens innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og andre.

det er ikke en rask realisering som er målet

Videre marginaliserer Asbjørn Olsen utbyggingen til en “liten gul flekk” på et kart og at “uberørt natur har vi nok av”. Det er nettopp noe av det politikerne skal vurdere når de skal rullere kommuneplanen. Asbjørn Olsen skriver i innlegget sitt at han sliter “rett og slett med å se hva man trenger å se dette (motorsenteret) i sammenheng med” og at “Uten en kommuneplanprosess så er min klare mening at lokalpolitikerne får et langt bedre og uavhengig beslutningsgrunnlag, og ikke minst langt raskere realisering.”

Vel, det er ikke en rask realisering som er målet, men en god demokratisk prosess hvor prosjektet vurderes på linje med alle andre. En titt på plan- og bygningenloven § 3–1 klargjør at motorsenteret har sammenheng med andre samfunnsmål. Etter loven skal kommunene i sine planer:

a. sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner (…)

b. sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer, (…)

d. legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,

e. legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet,

f. fremme befolkningens helse (…)

g. ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport,

h. fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

Når natur og friluftsområder utvikles litt etter litt for næringsvirksomhet, og boliger i økende grad påvirkes av støy, trenger vi en bred folkelig debatt hvor man ser ting i sammenheng og har et langsiktig perspektiv.

Den enes brød, den andres død.

Det er snart 40 år siden jeg var på stand med faren min på Emil Knudsens plass. Det er snart ikke mer plass til å bygge flere boliger østover og de neste 40 årene vil Lillesand sannsynligvis vokse vestover fra Sangereid mot Trøe. En investering på 500 mill som oppgitt behov for et motorsenter tilsvarer ca 160-70 boliger. Jeg har snakket med entreprenører som er bekymret for at verdien og attraktivitet for flere områder forringes. Den enes brød, den andres død.

Andre langsiktige næringsrelaterte spørsmål kan være knyttet til hva Lillesand som reisedestinasjon skal være. Obosbladet trekker frem sørlandet som det nye syden når det blir for varmt på rivieraen på sommeren pga global oppvarming. Hva er det de kommer til å se etter? Det er ikke sikkert at et motorsenter popper inn på topp ti lista. Det kan like godt hende at det er den naturen vi i SV jobber hardt for å bevare.

En god planprosess, slik administrasjonen foreslår, vil ikke bare være klargjørende for hvilke direkte og indirekte konsekvenser motorsenteret vil kunne få. Vi vil også i større grad kunne se prosjektet i forhold til velvære, andre næringsinteresser, helse, klimamål, friluftsliv og naturmangfold.

Etter mitt skjønn vil et motorsenter på Nordbø få store konsekvenser for arealbruken i framtiden. Hele området mellom Kjerlingland og grensa mot Birkenes vil komme under press:

Det burde være en selvfølge at den behandles i forbindelse med kommuneplanen.

Espen Lia

Jul til alle

Kirkeklokka slår åtte slag mens jeg går bortover Strandgata, forbi Harald Fjelldal og videre mot Sanden torv. Trehusene bader i snø og julelys. Svart går over i hvitt. Det er julaften.

Hjemme har ungene frydet seg med årets julegaver. Nå bygger noen lego og de voksne spiller spill med dem. Vi har vært 14 til bords. Søsken, onkler, tanter og svigermor. Familie.

Havna speiler seg i stjernehimmelen. Jeg går langs brygga bort mot den gamle stasjonsbygningen, som i flere tiår tok imot tømmer fra de indre bygder. I dag huser den frivillighetssentralen. Lyset fra vinduene lyser opp snøen på utsiden som små teaterscener, og den klare luften fylles med julesang fra hovedscenen som er innenfor.

Siden starten av oktober har en gjeng frivillige hatt møter, hver søndag kl 12, for å sette scenen og arrangere jul for de som måtte ha behov for det. Det har vært effektive og gode møter, hvor nye bekjentskap er knyttet mellom forskjellige mennesker.

Gjennomgangstonen har vært “det kan jeg gjøre” og kreativiteten har vært stor. Eposter er sendt, annonser er skrevet, egen logo og plakater er trykt, og utover i november og desember har pengene strømmet inn fra enkeltpersoner og lokalt næringsliv.

Julesangen stiger mens jeg åpner den tunge døra og går inn i julekvelden. Gnistrende blåtoner går over i lune julefarger. Varme vegger. Blomsteroppsatser som bugner.  Juletre, lysestaker, telys i glasstjerner og hvite juleduker lyser opp stasjonsstua. «Rudolf er rød på nesen» fyller rommet akkompagnert av piano og muntre smil. Det er ca 25 sangere i koret og det går ikke å skille mellom frivillige og gjester.

Sangen går over i prat rundt de fem langbordene. En tolvåring kommer pilende, yr i blikket. Nissen kommer! «Var det god mat?!», åpner nissen med dyp kvinnestemme og Lillesandsdialekt. «Jaaaa!», lyder svaret unisont. Tolvåringen setter seg forventningsfullt med moren sin. «Ja det er gaver til alle», fortsetter nissen og tar opp en pakke.  «Og du må være …» Tolvåringen får en pakke. Munnen er åpen i forventning og smil. «Hååå», kommer det fornøyd mens papiret rives av og en fotball kommer til syne.

E det noen som heter (…) her? «Han e ude, men e æ søstera så e kan ta an», svarer en. «Det seier de alle», kommer det kjapt fra bordet i hjørnet. Latter. Det er applaus til alle gavene. Skulle tro alle hadde feira jul sammen i 10 år. Livlig prat og latter rundt bordene.  «E vet at det er mer pakker her», avslutter Nissen. «Resten hakje vært snille». Ny unison latter fyller rommet, mens den skjeggete forlater gildet.

Gavepapir samles inn. Det er ikke noe skille mellom gjester eller frivillige. De er sammen i julekvelden. Jeg setter meg ned med tolvåringen, som allerede er i gang med å kaste noen pasninger med moren. «Forsiktig», prøver hun, men han er ikke helt til å stoppe. «Vi kom til Norge for noen år siden og på julaften har vi ikke noen å feire med. Alle er hjemme hos seg selv og sin familie. Da er det fantastisk å komme hit».

På et annet bord sitter en eldre smilende dame med kors i halsgropa, i  en eksistensiell samtale med kveldens frivillige sjåfør. «Lillesand har forandret seg», sukker hun, og vi fortsetter samtalen om det er til det bedre eller verre. Jeg finner ut at broren min hadde hennes mann som lærer. «Broren min har fortalt at han var den beste læreren han hadde», kan jeg fortelle henne. Foran henne ligger et eksemplar av «Tider som mødes», som hun har pakket opp tidligere på kvelden. «Den har jeg også ønsket meg», plumper det ut av meg. «Du må bare låne den», svarer hun.

«Tusen takk for meg», kommer det fra døra. «Skal du hjem?», svarer en.  «Ja, e ekje heilt god.» «Vi sees!», sier en annen. «Ja, fortsatt god kveld». Sjåføren reiser seg for å kjøre henne hjem. Klokka er halv ti og det sprer seg litt. «Må vi gå?» spør en. «Neida, bare bli så lenge du vil,» er svaret. «Du skjønner, jeg liker ikke å komme hjem og være alene.»

Jeg skynder meg å spørre folk om hvordan kvelden har vært. «For en stemning», utbryter en av de frivillige. «En forsamling av flere forskjellige mennesker som ikke kjenner hverandre blei liksom ett. Ikkje ett dødt punkt og alle synger av full hals til alle julesangene.» «Koselig kveld og flott musikk med julesanger og saksofon og greier,» legger en av gjestene til; «Å for en deilig mat!» «E greier ikkje meir. Det e heilt fullt, svarer en mann i 40-åra. «Det har vært som på et hotell… Nei, det er mye koseligere her. Sosialt e det au.»

«Full allsang. Bedre enn i kjerka. Oser av varme og kjærlighet,» stråler en dame. «Det var veldig koselig. Neste år må vi vel ha større plass. Ja, ryktene går jo.»

På vei hjem over Bergstøsletta merker jeg varmen og smilet i magen. Jeg tenker at det er en sånn julekveld du bare ser på film. Vel hjemme vil noen vite hvilken type folk som kom. «Vel, det kunne vært hvem som helst,» svarer jeg. «Det var alle typer mennesker som av en eller annen grunn trengte noen å feire jul med.»

Jeg tenker at vi har mer til felles enn vi tror.

Espen Lia

Det er pakker til alle!

Blomstene på plass.
Klart for gjester.
Blomstene bugner på alle bordene.

Nå er det klart til jul.
Julekulene gjøres klare.

Alt skal være perfekt.

Bidrag har strømmet inn
Siste innspurt på lille julaften.