Bedre kultur: Ferdigheter for fremtiden

Lillesand blir en fremtidsrettet kommune når kunst og kultur prioriteres. Vi skal ha en bred kulturskole med tilbud i alle kunstfag. Kunst gir glede og inspirasjon. Den åpner opp verden og utfordrer oss. En god kulturskole i hensiktsmessige lokaler gir flere arbeidsplasser, og ruster barn og unge for fremtidens arbeidsliv. Kreative mennesker i samspill bidrar til å skape morgendagens bærekraftige næringer og et levende lokalsamfunn. Kultur skaper atmosfære, tiltrekker turister og får oss til å bruke sentrum.

SV VIL

  • At Brentemoen skole utvikles som hensiktsmessige lokaler til kulturarbeid og kulturskole.
  • At Lillesand kulturskole skal ha flere personalressurser til undervisning, elevoppfølging og kunstfaglig utvikling.
  • At Lillesand kulturskole skal ha en lav terskel og gratisplasser, samt større samhandling med grunnskole og SFO.

«Lillesand blir en kommune for fremtiden når miljø, næring-, velferd- og kulturpolitikk snakker sammen.»

Inger Margrethe Stoveland (46)