Våre stolteste øyeblikk

"Gretha Thunberg e flott. De e bare å lytte te ho". Regnet strømmer ned over paraplyparaden foran rådhuset i Lillesand. Flere av barna har pyntet paraplyene med miljøbudskap inspirert av klimastreikbølgen som har feid over landet. Det er Arne Thomassen, Høyres fylkesordfører i Agder, som uttaler sin støtte til Gretha Thunberg. Samtidig vil ikke flertallet … Les mer Våre stolteste øyeblikk

Fra klimarisiko til klimamuligheter

– En ressurs Lillesand ikke har råd til å miste, sier Espen Lia (SV). Klimamuligheter og klimamuligheter: Halldór Gunnar Halldórsson står klar med patenter som gjør hus billigere og mer energieffektive enn i dag, men mangler produksjonslokaler. De som utvikler de gode løsningene, er de som vil lykkes. Det ligger 1000-vis av oppdrag for lokale … Les mer Fra klimarisiko til klimamuligheter

HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Lillesand Høyre Klima og miljø Vi må tenke klima og miljø innen alle sektorer. Det er viktig å bevare skjærgården på en best mulig måte, samtidig som vi må fortsette å gjøre friområder mer tilgjengelige for allmennheten. VI VIL Gi støtte til privatpersoner, lag og foreninger som bidrar til merking og rydding i naturen.Legge til … Les mer HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Vi må tenke langsiktig

I debatten om motorsenter i Nordbømarka bør vi tenke langsiktig og se ting i sammenheng: Hvem er vi? Hva vil vi ta vare på? Hvilke muligheter har vi? Konklusjonen på støyutredningen i nordbømarka kommer sannsynligvis til å bli noe slik: «Et område for motorsporter vurdertetter støyregelverket t-1442 beregningene viser at aktivitetene ikke vil gi støy … Les mer Vi må tenke langsiktig