Våre kandidater


Ordførerkandidat – Espen Lia

Jeg stiller som ordførerkandidat for å engasjere deg i å utforske utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Nå trenger jeg din stemme for å få en plattform til å lede an.

Solbyen Lillesand er et veikart for hvordan vi kan utvikle en grønn visjon sammen. Det bygger på å sette høye ambisjoner, å gjøre Lillesand mer demokratisk og å sette noen grenser som ivaretar klima, natur og mennesker.

Jeg tror på kraften i lokalsamfunnet og på å skape kvalitet i tjenestene gjennom tillit til profesjonene, dialog og samarbeid på tvers. Jeg kommer til å jobbe for profittfri velferd, for å ivareta de ansattes rettigheter og gode offentlige tjenester. Jeg vil ha økt innsats for heltid og likelønn mellom kvinner og menn. 

Jeg holder fast ved det grunnleggende menneskesynet om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk, sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har. Jeg vil jobbe for å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering.

Telefon: 47247766 Epost: espenlia2@gmail.com


2. kandidat – Inger Margrethe Stoveland