Tilskudd til sommerskole – en politisk sak

Lillesand Kommune ble tidligere i år tilbudt å søke om et tilskudd på over 1,1 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. Tilskuddet ble tilbudt slik at kommunen kunne gjennomføre gratis sommerskole for barn og unge i 2021. Dersom kommuner ikke søker om midler fra Udir, så fordeles ubrukte midler på kommuner som har søkt. Kommunens Sektor for … Les mer Tilskudd til sommerskole – en politisk sak

Skolene trenger økt kunnskap om rasisme

Uavhengig av saken som har preget Lillesand, tror Espen Lia både politikere, foreldre og elever trenger økt bevissthet om rasisme. – Ordene og uttrykkene vi har sett tror jeg bare er toppen av isfjellet, sier Espen Lia 2. kandidat til Stortinget i Aust Agder SV Vi vil snakke på vegne av alle som opplever mobbing … Les mer Skolene trenger økt kunnskap om rasisme