Solbyen Lillesand: En grønn visjon

Kjære lillesander!

Jeg stiller som ordførerkandidat for å engasjere deg i å utforske utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Nå trenger jeg din stemme for å få en plattform til å lede an.

Solbyen Lillesand er et veikart for hvordan vi kan utvikle en grønn visjon sammen. Den skal også bli en god merkevare for byen vår. Solbyen lillesand bygger på tre grunnpilarer:

1. Ambisjoner: Lillesand SV har høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling som vil fremme grønt tankesett og innovasjon i næringer, kommune og blant oss innbyggere.

2. Demokrati: Lillesand SV vil utvide demokratisk deltagelse ved å skape nye fora og bedre muligheter for deltakelse. Gjennom demokratiske prosesser kan vi utvikle felles visjoner for et bærekraftig Lillesand. Nye løsninger, kreativitet og kultur for å prøve ut ting, vil oppstå i dialog mellom kunnskapsmiljøer og lokalsamfunnet.

3. Grenser: Lillesand SV vil sette grenser og krav for å ta vare på naturen og det unike med Lillesand.

 

Samfunnsutviklingen skal ikke domineres av noen få, men være reelt demokratisk.

Ordførerkandidat Espen Lia (47)

 

VEIKART: 

 

  1. Det organiseres en utviklingsprosess/planprosess for en bærekraftig utvikling av Lillesand som er mobiliserende for hele befolkningen. Kunnskap om  miljø og lokal kultur må bli utgangspunktet for hvordan vi skaper grønne arbeidsplasser og liv.
  2. Ha en årlig konferanse og jevnlige seminarer for å utvikle Lillesand. Vi vil skape rom for at utvikling gror fram i møte mellom aktører i lokalsamfunnet, kunnskapsmiljøer og samarbeid med andre kommuner. Fortsette å hente inn innspill fra innbyggere med gjestebud.
  3. Opprette et eget bærekraftutvalg, som skal sørge slik at bærekraft er med i alle beslutninger.  De skal også jobbe strategisk med å utvikle Lillesand og sikre gode demokratiske prosesser ved å ta ansvar for folkelig involvering.
  4. Ta initiativ til systematisk samarbeid med forskningsmiljøer om bærekraftig utvikling av Lillesand.
  5. Legge til rette for opprettelsen av sameiet SOLBYEN LILLESAND A/S, som kan gi alle innbyggere mulighet til å ta kontroll over egen energiproduksjon og energisparing.
  6. Stimulere til enøktiltak i hjemmet. Pengene settes på Lillesandskortet til innbyggere som gjennomfører fastsatte enøktiltak. Slik stimuleres sentrumshandelen og arbeidsplasser.
  7. Framsnakke bærekraftstiltak og «nudging» for å gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg. Nudging er små tiltak som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning. 

Sameie-Rescoop

https://www.youtube.com/watch?v=wwg3K_Km5ac&t=11s

Nudging:

https://www.youtube.com/watch?v=EsUzI9lZMak