Hvorfor bygge Norges største motorsenter på Nordbø, når det nesten er en blåkopi av Fjord motorsenter på Karmøy?

 

Kilder:

Tåkelegging: :https://www.h-avis.no/debatt/karmoy/leserinnlegg/takelegging-fra-fjord-motorpark/o/5-62-474754

Kan ikke si nei: https://www.h-avis.no/karmoy/fjord-motorpark/motorsport/na-kan-ikke-kommunen-si-nei-til-fjord-motorpark/s/5-62-408279

Rekord i saksbehandlingstid: https://www.h-avis.no/fjord-motorpark

Slik blir senteret: https://www.h-avis.no/slik-blir-fjord-motorpark/s/5-62-68695

Plan for Fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/designdevelopmentreport.pdf

Støykart fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/stoykart.pdf

Arealdel kommuneplan: http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/H%C3%B8ringer%20-%20planer/Planer%20under%20arbeid/Kommuneplanen/Revidert%20kommuneplan%202018/03%20-%20Kplankart_3_4_2018.pdf

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s