Mer trafikk gir økt interessekonflikt på sjøen

I forrige bystyre fremmet SV og KRF forslag om skiltet fartsgrense på 5 knop 15. juni - 15. august fra sundet Skauerøya/Slåttholmen, innerste del av Storgabet til Ålebekk/Tingsaker. I dette området er det økende interessekonflikt mellom myke og motoriserte båtfarere. Dette ville kunne gjort sommeropplevelsen bedre for veldig mange som ferdes i og langs sjøen. … Les mer Mer trafikk gir økt interessekonflikt på sjøen

Vi trenger mer lederskap og dialog

SV bidro til at gågate og torgarealer i Lillesand sentrum blir lagt ut til høring. For å lykkes med å utvikle vårt unike sentrum er det avgjørende med tydelig politisk engasjement over tid og arenaer for dialog mellom ulike aktører og innbyggere. Vi mener det er synd om debatten om sentrumsutvikling polariseres i et ja … Les mer Vi trenger mer lederskap og dialog

SV fikk gjennomslag for økt strømstøtte til sosialhjelpsmotagere

Denne uka ble de ekstra pengene som sosialhjelpsmottagere får til strømutgifter, fordelt til kommunene. Jeg er glad for at det betyr 529000 ekstra til å hjelpe de som trenger det mest i Lillesand.  I forhandlingene om strømstøtte fikk SV gjennom en økning på dette fra 100 til 300 millioner. Opprinnelig foreslo regjeringen 100 millioner til … Les mer SV fikk gjennomslag for økt strømstøtte til sosialhjelpsmotagere

Er skjærgården og heiene innenfor Lillesands viktigste kapital?

https://m.youtube.com/watch?v=pqbsAOAf_cA Mikaela Vasstrøm er en av Norges ledende vindkraftforskere. Hun har bla intervjuet en rekke kommunefolk, vanlige folk, grunneiere, næringslivsfolk, vindkraftmotstandere og vindkrafttilhengere. Asgeir Alvestad har fanget Norges største fisk og brenner for å spre fiskeglede og inspirere andre til å bli bedre sportsfiskere.Erik Berglihn er bioøkonom og prosjektleder for Sjøørret Sørlandet som hadde sin … Les mer Er skjærgården og heiene innenfor Lillesands viktigste kapital?

OEDs vedtak ikke i tråd med Stortingets intensjoner

Olje- og energidepartementet vedtak om forlenget frist for Lillesand Vind, var et slag i ansiktet for vi som har jobbet å stanse raseringen av skogen på Nordbø. Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) har sendt spørsmål til statsråd Olje- og energi minister Marte Mjøs Persen (AP) om overkjøringen av lokaldemokratiet i Lillesand. Espen Lia, gruppeleder Lillesand SV … Les mer OEDs vedtak ikke i tråd med Stortingets intensjoner