Våre stolteste øyeblikk

«Gretha Thunberg e flott. De e bare å lytte te ho».

Regnet strømmer ned over paraplyparaden foran rådhuset i Lillesand. Flere av barna har pyntet paraplyene med miljøbudskap inspirert av klimastreikbølgen som har feid over landet. Det er Arne Thomassen, Høyres fylkesordfører i Agder, som uttaler sin støtte til Gretha Thunberg.

Samtidig vil ikke flertallet i fylkestinget i Agder, med høyre i spissen, erklære klimakrise. Kristoffer Lyngvi-Østerhus fikk med seg flertallet i fylkestinget på å avlyse klimakrisen, men at de «støtter engasjement for klimaet» og at de har et ansvar. Han begrunner det med at dommedagsprofetier virker pasifiserende. Det er her argumentasjonen svikter.

«How dare you», ville Gretha Thunhberg sagt. Det var i alle fall budskapet til FN tidligere i år: «How dare you pretend that this can be solved with just ‘business as usual’ and some technical solutions?» Bestillingen var klar: politikerne må handle som om vi står i tidenes krise. Det har statsmenn har gjort før oss og vi kan lære besluttsomhet av dem:

«Jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette (blood, toil, tears and sweat).» proklamerte Wiston Churchills til underhuset den 13. mai 1940, med en stemme som steg og sank. Dagen beskrives av historikere som Storbritannias mørkeste time. Den tyske arme hadde feid gjennom Benelux-landene inn i Frankriket og overvunnet all motstand. Store deler av den britiske hæren var omringet av overlegne tyske styrker i Dunqerque ved den engelske kanal.

Talen gjengitt i filmen The Darkest hour (Netflix)

Gjennom tidenes dugnad (Operasjon Dynamo), i løpet av ni dager, fra 26. mai til 4. juni 1940, ble 338000 franske og britiske soldater evakuert fra Dunquerque av alt som var å oppdrive av britiske skip og fiskebåter. Et nederlag ble snudd til seier. Den 4. juni fulgte Churchill opp i underhuset med de berømte ordene: «Vi skal kjempe på strendene. Vi skal kjempe på flyplassene. Vi skal kjempe på jorder og i gater. Vi skal kjempe i åsene. Vi overgir oss aldri!» Han fyrte opp det britiske folks vilje til motstand. Og, han klarte å gi noe ingen andre hadde klart: HÅP.

Talen dramatisert i filmen The Darkest Hour

I sine memoarer forklarer Churchill sinnsstemningen sin i de vanskelige dagene: «Det føltes som om jeg gikk side om side med skjebnen, og som om hele mitt liv så langt hadde vært en eneste lang forberedelse til denne timen og denne prøvelsen. Jeg var sikker på at jeg ikke kom til å svikte». I Norge har vi vår egen mørkeste time 9. april 1940, bla dramatisert i filmen «Kongens nei».

Jeg var sikker på at jeg ikke kom til å svikte

Winston Churchill

Skulle den norske regjeringen samarbeide med den tyske okkupasjonsmakten eller fortsette kampen om nødvendig fra utlandet? I sin tale i Nybergsund 10. april uttrykte Kong Haakon en liknende standhaftighet som Churchill, da han proklamerte «det er et tungt ansvar, så tungt at jeg gruer for å bære det. Den stilling har jeg tatt etter tunge kamper og etter å ha prøvet meg selv.» Han opplyste regjeringen om at han vil abdisere, hvis regjeringen gikk med på de tyske kravene.

det er et tungt ansvar, så tungt at jeg gruer for å bære det

Kong Haakon

Det er denne erkjennelsen og dette ansvaret Gretha Thunberg i sin tale til FN krever at vi politikere må ta: «You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.»

Klimademonstranter fra fra Grimstad og Lillesand SU foran Lillesand Rådhus. Foto: Lene Mordal.

Flere og flere har erkjent klimakrisen. Den kommer ikke marsjerende som tyske soldater opp Karl Johan 9. April, men tegnene på en krise er like klare som på 1930-tallet. Det er de fleste i ferd med å ta inn over seg. Når skal flertallet i det politiske lederskap ta inn over seg samme alvoret?

En krise trenger ikke virke passifiserende: Den kan mane til lederskap og handling. Er det den forpliktelsen og det alvoret flertallet i fylkesstyret ikke vil ikle seg? Det er nettopp erkjennelsen av hastverk og krise som har fått mange til å våkne. En krise kan innebærer at vi legger andre motsetninger til side og mobiliserer til handling. Da kan den fremme håp, ikke dommedagsprofetier, som Kristoffer Lyngvi-Østerhus synes å tro.

We will not let you get away with this.

Gretha Thunberg

Avslutningen til Gretha Thunberg i sin tale til FN er klar: «We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.»

Ropet til den politiske ledelsen på alle nivåer er: La oss gjøre dette til en tid å være stolt av. For å bruke Churchill sine ord «Let is brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire (…) lasts for a thousand years, men will still say:

This was their finest hour!»