Egen stilling for naturmangfold

Naturvernforbundet vil øremerke en stilling i kommunene til å jobbe med naturvern og artsmangfold. Jeg møtte leder i Naturvernforbundet Agder, Peder Johan Pedersen på Nordbø, hvor det er planlagt å bygge Norges største motorbane.

“Vi må ha et nytt løft for naturen!”

Peder Johan Pedersen, Leder i Naturvernforbundet Agder

-Vi ser for oss en egen stilling som skal ha artsmangfold som ansvarsområde. Vedkommende må ha en sentral posisjon i forhold til kommunens ledelse og jobbe tett opp mot aktuelle organisasjoner. Vi ser at naturens egenverdi og artsmangfold er lavt prioritert i mange kommuner.

For oss er naturødeleggelse vel så stor og viktig sak som andre områder. Vi må ha et nytt løft for naturen! SV har mange dyktige folk på Stortinget, Lars Haltbrekken og Arne Nevra spesielt, men også andre. Vi ser særlig fra SV at fokus på naturen i seg sjøl har fått mye større betydning for partiet, uttaler Pedersen.

“Vi ser i SV at fokus på naturen i seg sjøl har fått mye større betydning”

Lillesand SV vil  ta vare på artenes leveområder, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.  Dette må veie tungt når vi skal ta standpunkt til ny motorbane på Nordbø.

Bli medlem i naturvernforbundet.

#earthovershootday #verdtåtavarepå

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s