Vi trenger mer lederskap og dialog

SV bidro til at gågate og torgarealer i Lillesand sentrum blir lagt ut til høring. For å lykkes med å utvikle vårt unike sentrum er det avgjørende med tydelig politisk engasjement over tid og arenaer for dialog mellom ulike aktører og innbyggere.

Vi mener det er synd om debatten om sentrumsutvikling polariseres i et ja eller nei til gågate. Hvis vi heller våger å lufte tanker og være nysgjerrige, skaper vi et godt grunnlag for å utvikle et levende sentrum. Gågate eller et sentrum som er godt å gå i, er bare en av flere ting vi må jobbe med. Forrige bystyret satte i gang dette arbeidet, blant annet ved å invitere Transport Økonomisk Institutt (TØI) for å bygge kunnskap.

TØI trakk fram 4 hovedutfordringer for sentrumsutvikling:

  1. Dagens fragmenterte gårdeierstruktur gjør det vanskelig å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service
  2. Konkurranse fra handel lokalisert utenfor sentrum svekker mulighetene for å styrke sentrums attraktivitet 
  3. Mye av bolig- og arbeidsplassutbyggingen har foregått og foregår andre steder enn i sentrum, det svekker mulighetene for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena
  4. Alle aktørene må dra sammen for å styrke sentrum – det er vanskelig å få til.

Her kan vi legge til at netthandel og Covid har gitt nye utfordringer og muligheter siden den tid. Hva skal skje i sentrum hvis mer og mer handel går på nett? Videre kom TØI med anbefalinger som kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Ting tar tid – langvarig og langsiktig innsats må til

2. Tydelig politisk engasjement og lederskap er nødvendig

3. Kommunene må ta ansvar for prosess, fremdrift og kontinuitet

4. Alle aktører må bidra – men gratispassasjerer må ikke få ødelegge

5. Aktørene må ha god kunnskap om egne og andres områder

6. Samarbeid, samarbeidsarenaer og rolleavklaringer er viktig

7. Gårdeierstrukturen i de mest sentrale delene av sentrum må omorganiseres og

restruktureres

8. Ny bolig- og arbeidsplassutvikling må styres inn mot sentrum

9. Utbygging av eksterne handelsarealer må begrenses

10. Kvaliteten på det fysiske miljøet i sentrum må være god

11. Sentrum må være kompakt og godt å gå i

12. Kjøpesentre i sentrum må dimensjoneres, lokaliseres og utformes riktig

13. Sentrum må ha et bredt og variert tilbud

14. Tilgjengeligheten må være god med alle transportmidler

15. Parkeringen må organiseres, reguleres og prises riktig

Dette arbeidet førte til at det ble dannet en Gårdeierforening og vi fikk Sentrumsforum, hvor handelsstand, gårdeiere og kommune skal samarbeide om å utvikle et levende sentrum. SV mener dette samarbeidet bør videreutvikles ved å involvere kulturen.

Mye positiv respons på vedtak i LP. SV vil jobbe for dialog, ikke polarisering.

Videre har vi hatt en omfattende prosess med et mulighetsstudie for å ruste opp sentrum. Helårs gågate skal ikke på plass før arealet er rustet opp. Bystyret skal også godkjenne økonomiske rammer, framdrift og nivå på opprustningen. Her setter dagens økonomi begrensninger.

Vi registrerer at mange har engasjert seg i et NEI til helårs gågate. Da er det lurt å gå noen ekstra runder. Vi vil gjerne invitere til dialog om hvordan vi skal utvikle et levende sentrum: Det kommer til å kreve både dialog og lederskap.

Espen Lia

Gruppeleder Lillesand SV

Kilde: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/dokumenter/sentrumshandel_rapport.pdf

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s