La sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden!

«I praksis mister disse barna barnetrygden.»

Når NAV regner ut hvor mye en familie skal få i sosialhjelp, tar de med barnetrygden som inntekt. Det behøver de ikke å gjøre. Om barnetrygden skal regnes med er nemlig opp til kommunene å bestemme. I Lillesand regnes den med, og sosialhjelpen blir dermed lavere. I praksis mister disse barna barnetrygden.

Lillesand SV vil fremme følgende forslag i Bystyret: Barnetrygden skal være en universell gode for alle barnefamilier i Lillesand Kommune, uavhengig av inntekt. Barnetrygden skal ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelpsstønad.

Lillesand kommune kan altså velge å avvikle dagens ordning, og i stedet holde barnetrygden utenfor. Slik praktiseres det for eksempel i Oslo, Sarpsborg, Eidsvoll og Bergen. Effekten av Lillesand kommunes praksis er at den egentlige universelle goden blir omvendt behovsprøvd, fordi de som i utgangpunktet trenger den mest, ikke får den. Lillesand kommune betaler med andre ord et lavere beløp i sosialhjelpsstønad til den enkelte familie enn hva samme familie ville ha fått dersom den f.eks. hadde vært bosatt i Bergen kommune.

«I Lillesand bor det 85 barn i husholdninger med lavinntekt med enslig forsørger»

I Lillesand bor det 85 barn i husholdninger med lavinntekt med enslig forsørger, og 108 barn i husholdninger som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom
offentlige overføringer (SSB). Lillesand kommune har sammenlignet med flere andre
kommuner ikke bare høye boligpriser på det private markedet, men også når det
kommer til kjøp/leie av kommunale boliger. Dette medfører blant annet at enslige
forsørgere stilles overfor problemer med å betale utgifter til husleie, boliglån samt andre boutgifter som igjen kan utløse et behov for enkelte til å søke om sosialhjelpsstønad.

Aust-Agder er et av fylkene i Norge med flest barn og ungdom under EUs
fattigdomsgrense. Over 10 prosent av barna her bor i familier med lav inntekt.

«Det å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets livskvalitet, og fremtidige muligheter i livet.»

De fleste barn i Norge vokser opp i trygge omgivelser, med gode levekår og muligheter til å utvikle og utfolde seg hjemme, på skolen, i nabolaget og på fritidsarenaen. Samtidig ser vi at mange barn har en utfordrende oppvekst på grunn av familiens økonomiske situasjon. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende, fra 3,3 prosent i 2001, til 10 prosent i 2015 (SSB). Det å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets livskvalitet, og fremtidige muligheter i livet.

Lillesand SV har som et av sine mål å begrense de negative konsekvensene som følges av barnefattigdom, og vil jobbe for at det blir en endret praksis tilsvarende andre kommuner hvor barnetrygden ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelpsstønad.
Tekst: Svenny Karlson

Video: Espen Lia

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s