Velte-Fredrik til Oslo

“Man møter mye rart langs veien”

Fredrik Jonassen (29) støtter Kreftforeningen. Vips 2277 og merk “Fredrik til Oslo”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s