HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Lillesand Høyre

Klima og miljø

Vi må tenke klima og miljø innen alle sektorer. Det er viktig å bevare skjærgården på en best mulig måte, samtidig som vi må fortsette å gjøre friområder mer tilgjengelige for allmennheten.
VI VIL

 • Gi støtte til privatpersoner, lag og foreninger som bidrar til merking og rydding i naturen.
 • Legge til rette for gode turveier både langs kysten og i innlandet.
 • Støtte opp om arbeidet med å fjerne spøkelsesteiner i Lillesands skjærgård.
 • Ruste opp offentlige friområder i samarbeid med velforeninger.

Lillesand SV

Solbyen Lillesand er et veikart for hvordan vi kan utvikle en grønn visjon sammen. Den skal også bli en god merkevare for byen vår. Solbyen lillesand bygger på tre grunnpilarer:

 1. Ambisjoner: Lillesand SV har høye ambisjoner og mål for bærekraftig utvikling som vil fremme grønt tankesett og innovasjon i næringer, kommune og blant oss innbyggere.
 2. Demokrati: Lillesand SV vil utvide demokratisk deltagelse ved å skape nye fora og bedre muligheter for deltakelse. Gjennom demokratiske prosesser kan vi utvikle felles visjoner for et bærekraftig Lillesand. Nye løsninger, kreativitet og kultur for å prøve ut ting, vil oppstå i dialog mellom kunnskapsmiljøer og lokalsamfunnet.
 3. Grenser: Lillesand SV vil sette noen grenser som ivaretar klima, natur og mennesker, og som utløser kreativitet for å skape grønne arbeidsplasser og gode, bærekraftige liv.

VEIKART:

 1. Det organiseres en utviklingsprosess/planprosess for en bærekraftig utvikling av Lillesand som er mobiliserende for hele befolkningen. Kunnskap om miljø og lokal kultur må bli utgangspunktet for hvordan vi skaper grønne arbeidsplasser og liv.
 2. Ha en årlig konferanse og jevnlige temamøter for å utvikle Lillesand. Vi vil skape rom for at utvikling gror fram i møte mellom aktører i lokalsamfunnet, kunnskapsmiljøer og samarbeid med andre kommuner. Fortsette å hente inn innspill fra innbyggere med gjestebud.
 3. Opprette et eget bærekraftutvalg, som skal sørge for at bærekraft, etter definerte kriterier, er med i alle beslutninger. De skal også jobbe strategisk med å utvikle Lillesand og sikre gode demokratiske prosesser ved å ta ansvar for folkelig involvering.
 4. Aksjonsforskning: Ta initiativ til systematisk samarbeid med forskningsmiljøer om bærekraftig utvikling av Lillesand.
 5. Legge til rette for opprettelsen av sameiet SOLBYEN LILLESAND A/S, som kan gi alle innbyggere mulighet til å ta kontroll over egen energiproduksjon og energisparing.
 6. Klimapromillen: En promille eiendomsskatt legges på toppen i to år for å stimulere det grønne skiftet. Pengene settes på Lillesandskortet til innbyggere som gjennomfører fastsatte enøktiltak. Slik stimuleres sentrumshandelen og arbeidsplasser.
 7. Framsnakke bærekraftstiltak og «nudging» for å gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg. Nudging er små tiltak som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning.

Bedre miljø: Fremtiden i sirkel

SV VIL
NULL KLIMAUTSLIPP:
– Klimaregnskap og bærekraft skal inn i alle beslutninger.
– Stille krav om bruk av tre i byggverk og passivhusstandard i reguleringsbestemmelser.
– Be kommunen om å ha innkjøps- og anbudsstrategier som stiller krav om utslippsfrie løsninger.

BYUTVIKLING I SENTRUM
(…)
– Prioritere gåsoner i sentrum, sykkelstier og offentlig transport, framfor privatbilisme.
(…)

NÆRINGSLIV I SIRKEL
– Lage en plan for bærekraftig næringsutvikling, som skaper helårs bærekraftige opplevelsesnæringer.
– Utforske tiltak og insentiver for grønn nærings- og industriutvikling.

0-FORURENSNING OG FORSØPLING
– Kartlegge kilder til plastsøppel i naturen og sette inn systematiske tiltak.
– Være en aktiv pådriver for at FIVEN finner gode løsninger raskere enn planlagt, at kommunen har gode rutiner og for god dialog med folkeaksjonen rein luft.

NATURMANGFOLD OG FRILUFTSLIV
– Ta initiativ til samarbeid om en 100% stilling for naturforvaltning, forurensning og klima.
– Styrke allemannsretten og etablere en langsiktig utbyggingsgrense mot natur og friluftslivsområder.
– Nei til motorsenter på Nordbø!

Lillesand SV vil sette ambisiøse mål for klima, naturmangfold, avfall og forurensning. Gjennom SOLBYEN LILLESAND vil vi bruke det grønne skiftet til å styrke Lillesand som en fremtidsrettet, åpen og bærekraftig by. Vår unike historie, et levende lokalsamfunn og naturen er vår viktigste kapital.

Vi vil utvikle evnen og viljen å gå foran, og se mulighetene som ligger i utfordringene. Det grønne skiftet er en mulighet uten forbilde. De som utvikler de gode løsningene, er de som vil lykkes: Mange engasjerte mennesker går foran og kutter sine utslipp. De politikerne du velger skal ta samme ansvar.

Et fremtidsrettet næringsliv tar risiko og utforsker lokalt hvordan bærekraftige løsninger lønner seg. Bærekraftig utvikling innebærer at vi må holde oss innen naturens tålegrense, og at alle har mulighet til anstendige liv og jobber. Bærekraft skal bli kilden til innovasjon, investeringer og bedre liv.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s