Blog

HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Lillesand Høyre Klima og miljø Vi må tenke klima og miljø innen alle sektorer. Det er viktig å bevare skjærgården på en best mulig måte, samtidig som vi må fortsette å gjøre friområder mer tilgjengelige for allmennheten. VI VIL Gi støtte til privatpersoner, lag og foreninger som bidrar til merking og rydding i naturen.Legge til … Les mer HØYRE vs. SV Det grønne skiftet