Blog

Tilskudd til sommerskole – en politisk sak

Lillesand Kommune ble tidligere i år tilbudt å søke om et tilskudd på over 1,1 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. Tilskuddet ble tilbudt slik at kommunen kunne gjennomføre gratis sommerskole for barn og unge i 2021. Dersom kommuner ikke søker om midler fra Udir, så fordeles ubrukte midler på kommuner som har søkt. Kommunens Sektor for … Les mer Tilskudd til sommerskole – en politisk sak