Blog

Ungdomssatsing ute av kontroll?

https://youtu.be/DMT0QD3PW1U At de skateklubben fikk noen dagers varsel på å pakke sammen tingene sine og forsvinne, sier alt om hvilken posisjon satsing på lavterskel ungdomstilbud har: Ungdom trenger gratis møteplasser som gir mulighet til å teste egenskaper, ferdigheter og kompetanser i et trygt miljø hvor de ikke nødvendigvis skal prestere. Gi oss handling før ord. … Les mer Ungdomssatsing ute av kontroll?

Vi må tenke langsiktig

I debatten om motorsenter i Nordbømarka bør vi tenke langsiktig og se ting i sammenheng: Hvem er vi? Hva vil vi ta vare på? Hvilke muligheter har vi? Konklusjonen på støyutredningen i nordbømarka kommer sannsynligvis til å bli noe slik: «Et område for motorsporter vurdertetter støyregelverket t-1442 beregningene viser at aktivitetene ikke vil gi støy … Les mer Vi må tenke langsiktig

Nordbømarka er uegnet for motorsport

https://youtu.be/iX_U1F3Gzpo Det planlagte motorsenteret i Nordbømarka dreier seg ikke om støy. Det dreier seg om stillhet. Prosjektet vil kunne påvirke realiseringen av det gode liv til mange mennesker i Lillesand, ikke bare de som bor i området. Nasjonale retningslinjer for støy burde få politikerne til å skrinlegge planene, fordi selve indrefileten i Lillesands skogs- og … Les mer Nordbømarka er uegnet for motorsport

Hvorfor bygge Norges største motorsenter på Nordbø, når det nesten er en blåkopi av Fjord motorsenter på Karmøy?

http://youtu.be/YEEN4hRxQAQ?hd=1   Kilder: Tåkelegging: :https://www.h-avis.no/debatt/karmoy/leserinnlegg/takelegging-fra-fjord-motorpark/o/5-62-474754 Kan ikke si nei: https://www.h-avis.no/karmoy/fjord-motorpark/motorsport/na-kan-ikke-kommunen-si-nei-til-fjord-motorpark/s/5-62-408279 Rekord i saksbehandlingstid: https://www.h-avis.no/fjord-motorpark Slik blir senteret: https://www.h-avis.no/slik-blir-fjord-motorpark/s/5-62-68695 Plan for Fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/designdevelopmentreport.pdf Støykart fjord motorbane: http://helganes.com/fmp/stoykart.pdf Arealdel kommuneplan: http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/H%C3%B8ringer%20-%20planer/Planer%20under%20arbeid/Kommuneplanen/Revidert%20kommuneplan%202018/03%20-%20Kplankart_3_4_2018.pdf