HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Lillesand Høyre Klima og miljø Vi må tenke klima og miljø innen alle sektorer. Det er viktig å bevare skjærgården på en best mulig måte, samtidig som vi må fortsette å gjøre friområder mer tilgjengelige for allmennheten. VI VIL Gi støtte til privatpersoner, lag og foreninger som bidrar til merking og rydding i naturen.Legge til … Les mer HØYRE vs. SV Det grønne skiftet

Vi må tenke langsiktig

I debatten om motorsenter i Nordbømarka bør vi tenke langsiktig og se ting i sammenheng: Hvem er vi? Hva vil vi ta vare på? Hvilke muligheter har vi? Konklusjonen på støyutredningen i nordbømarka kommer sannsynligvis til å bli noe slik: «Et område for motorsporter vurdertetter støyregelverket t-1442 beregningene viser at aktivitetene ikke vil gi støy … Les mer Vi må tenke langsiktig