Ungdomssatsing ute av kontroll?

https://youtu.be/DMT0QD3PW1U At de skateklubben fikk noen dagers varsel på å pakke sammen tingene sine og forsvinne, sier alt om hvilken posisjon satsing på lavterskel ungdomstilbud har: Ungdom trenger gratis møteplasser som gir mulighet til å teste egenskaper, ferdigheter og kompetanser i et trygt miljø hvor de ikke nødvendigvis skal prestere. Gi oss handling før ord. … Les mer Ungdomssatsing ute av kontroll?

La sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden!

https://www.youtube.com/watch?v=OaW8JAQNdbg "I praksis mister disse barna barnetrygden." Når NAV regner ut hvor mye en familie skal få i sosialhjelp, tar de med barnetrygden som inntekt. Det behøver de ikke å gjøre. Om barnetrygden skal regnes med er nemlig opp til kommunene å bestemme. I Lillesand regnes den med, og sosialhjelpen blir dermed lavere. I praksis … Les mer La sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden!